پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی

پیش آمایش پلاستیک‌ها و افزایش زیست تخریب پذیری

پیش آمایش پلاستیک‌ها و افزایش زیست تخریب پذیری

افزایش زیست تخریب پذیری

 

به گزارش پک هاوس به نقل از ایران پلیمر , BioICEP در کنار AIMPLAS روش‌های بسپارشی را توسعه داده است که به بسپارها در یک اقتصاد چرخشی حیات دوم می‌بخشد. پروژه BioICEP در مرکز فناوری پلاستیک اسپانیا، که فناوری‌های پیش آمایش نوآورانه‌ای را توسعه داده است که به زیست تخریب پذیری پلاستیک‌ها کمک می‌کند و به سمت هدف خود برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در محیط گام برداشته است.

 

BioICEP، یک پروژه چند کشوری و چند رشته ای است که در فوریه 2020 آغاز شد و از سوی Horizon 2020، به عنوان یک برنامه پژوهشی و نوآوری اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود. هدف BioICEP توسعه جایگزین‌های پایدار برای پلاستیک‌های پایه نفتی و کاهش میزان زباله‌های پلاستیکی در محیط زیست است.

 

پروژه BioICEP از ترکیبی از روش‌های شیمیایی و زیست شناختی برای تبدیل زباله‌های پلاستیکی پایه نفتی به پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر استفاده می‌کند. AIMPLAS به عنوان یک شرکت کننده در این پروژه، روی چندین فناوری پیش آمایش پلاستیک کار می‌کند. یک روش بر پایه تجزیه حرارتی به کمک مایکروویو است.

 

AIMPLAS با موفقیت از این روش برای تبدیل ضایعات پلاستیکی غیرقابل تجزیه، مانند پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) به مواد زیست تخریب پذیر آسان استفاده کرده است. در آزمایش‌ها، تخریب کامل در کمتر از 28 روز رخ داد. یکی دیگر از فناوری‌های AIMPLAS روی بسپارش پلی آمیدها برای ایجاد تکپار تمرکز دارد. از ریزجاندارها برای تجزیه تکپارها استفاده می‌شود که سپس می‌توانند به پلاستیک‌های زیستی تبدیل شوند.

 

روش سوم AIMPLAS از فناوری‌های اکستروژن واکنشی استفاده می‌کند که ساختارهای زنجیره‌ای بسپار را به روش‌هایی تغییر می‌دهد که تخریب زیستی پلاستیک افزایش پیدا کند. BioICEP بر روی سه فناوری تمرکز کرده است که باعث بهبود، تسریع و افزایش تخریب پلاستیک خواهد بود؛ بسیار فراتر از آنچه امروزه امکان پذیر است.

 

سامانه بسپارش سه‌عملی پروژه، زباله‌های پلاستیکی را با استفاده از این فرآیندهای متوالی تجزیه می‌کند:

 

1.تجزیه شیمیایی، از جمله فناوری مبتنی بر مایکروویو که وزن مولکولی بسپارهای پایه را کاهش می‌دهد و تجزیه زیستی را بهبود می‌بخشد.

 

2. تجزیه زیست کاتالیزی با آنزیم‌های بهبود یافته که شامل فناوری‌های فعال مثل حسگرهای فلورسنت هستند.

 

3. کنسرسیوم‌های میکروبی (توده ای از ریزجاندارهای متنوع) که از بهترین سویه‌های میکروبی ایجاد شده‌اند.

 

کنسرسیوم‌ها را می‌توان برای تخریب بسیار کارآمد زباله‌های مخلوط پلاستیکی مهندسی کرد. محصولات این فرآیند تجزیه سه بخشی را می‌توان برای سنتز بسپارها و محصولات زیستی جدید استفاده کرد، بنابراین به اقتصاد چرخشی کمک می‌کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.