پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی پلیمری

۰۲۱۸۶۰۵۳۱۷۵

مقالات

انیدرید فتالیک

انیدرید فتالیک

کربنات سدیم ( جوش شیرین – سدیم کربنات) و همه چیز درباره آن !

کربنات سدیم ( جوش شیرین – سدیم کربنات) و همه چیز درباره آن !

ایزوپروپانول الکل در برابر ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپانول الکل در برابر ایزوپروپیل الکل

یورتان در مقابل پلی یورتان

یورتان در مقابل پلی یورتان

پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی بوتیلن ترفتالات PBT

پلی بوتیلن ترفتالات PBT

زایلین

زایلین

پلی اکسی متیلن (POM)

پلی اکسی متیلن (POM)

پلی یورتان ترموپلاستیک

پلی یورتان ترموپلاستیک

متانول چیست ؟ کاربردهای متانول کدامند ؟

متانول چیست ؟ کاربردهای متانول کدامند ؟

تماس با کارخانه اصفهان