پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی پلیمری

۰۲۱۸۶۰۵۳۱۷۵

مقالات شیمیایی

انیدرید فتالیک

انیدرید فتالیک

کربنات سدیم ( جوش شیرین – سدیم کربنات) و همه چیز درباره آن !

کربنات سدیم ( جوش شیرین – سدیم کربنات) و همه چیز درباره آن !

ایزوپروپانول الکل در برابر ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپانول الکل در برابر ایزوپروپیل الکل

زایلین

زایلین

متانول چیست ؟ کاربردهای متانول کدامند ؟

متانول چیست ؟ کاربردهای متانول کدامند ؟

سود مایع (هیدروکسید سدیم)

سود مایع (هیدروکسید سدیم)

از بین بردن لکه ها با حلال های شیمیایی

از بین بردن لکه ها با حلال های شیمیایی

سولفات آمونیوم چیست ؟

سولفات آمونیوم چیست ؟

پیگمنت

پیگمنت

مونومر استایرن

مونومر استایرن

تماس با کارخانه اصفهان