پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی

سوابق کاری

۱ –  تولید کاسیل KCL مورد نیاز صنایع پتروشیمی در مجموعه پک هاوس

۲ – تولید امولسی فایر مورد نیاز صنایع پتروشیمی در مجموعه پک هاوس

۳ – تامین مواد اولیه شیمیایی برای کارخانه هایی نظیر تخت جمشید, بندر امام و …

۴ – تامین انواع مواد اولیه شیمیایی واحدهای تولیدی بزرگ صنعتی شامل کارخانجات سیمان فولاد معدن و …