پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی پلیمری

بخش پلیمری : ۰۲۱۸۶۰۵۳۱۷۵ بخش شیمیایی : ۰۲۱۸۸۰۶۹۶۵۸

برای مشاهده فیلم در ابعاد کوچک, روی هر فیلم کلیک کنید ...

برای مشاهده فیلم در ابعاد بزرگ , روی تیتر هر فیلم کلیک کنید ...

Call Now Buttonتماس با کارخانه اصفهان