پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی

ارتباط دی اکسید تیتانیوم با سرطان

ارتباط دی اکسید تیتانیوم با سرطان

ارتباط دی اکسید تیتانیوم با سرطان

شیمیدانان اروپایی, از ارتباط بین تیتانیوم دی اکسید و سرطان میگویند.

مواد شیمیایی ایی که در همه چیز یافت میشوند, از رنگ گرفته تا خمیردندان, به لیست مشکوک به مواد سرطان زا در مورد خطر استنشاق در غلظت های بالا اضافه می شوند.

آژانس شیمی اروپا (Echa) به این نتیجه رسیده است که دی اکسید تیتانیوم در صورت استنشاق ممکن است باعث سرطان شود.

ماده شیمیایی دی اکسید تیتانیوم در تعداد زیادی از وسایل خانه وجود دارد. وسایلی مانند خمیردندان ، ضد آفتاب و رنگ های خوراکی که استفاده روزمره دارند.

با وجود اینکه از دی اکسید تیتانیوم به طور گسترده ایی استفاده میشود ،اما آزمایشات محدودی برای ارزیابی سمیت آن برای انسان انجام شده است.

پیشنهاد طبقه بندی دی اکسید تیتانیوم به عنوان ماده شیمیایی مشکوک در ایجاد سرطان بر اساس این کشف بود که مقادیر بالای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم باعث سرطان دستگاه تنفسی در جوندگان می شود.

رابرت برد ، رئیس انجمن تولیدکنندگان دی اکسید تیتانیوم ، از پیشنهاد آژانس شیمی اروپا  استقبال نکرد.

وی در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که: “هیچ دلیلی برای طبقه بندی دی اکسید تیتانیوم به عنوان ماده سرطان زا برای انسان از طریق استنشاق وجود ندارد”.

با این حال ، این اولین بار نیست که نگرانی هایی در مورد خواص بالقوه سرطان زا دی اکسید تیتانیوم مطرح می شود. تحقیقات در سال 2008 استنشاق این ماده شیمیایی را با سرطان در انسان مرتبط دانست.

طبقه بندی دی اکسید تیتانیوم به عنوان ماده شیمیایی مشکوک به ایجاد سرطان بعید است که بر شیوع آن در محصولات تأثیر بگذارد.

در گذشته ، موادی مانند قهوه از نظر سازمان بهداشت جهانی با میزان مشابهی از خطر همراه بوده اند.

در نهایت کمیسیون اروپا در مورد پذیرفتن طبقه بندی پیشنهادی Echa مبنی بر سرطان زا بودن دی اکسید تیتانیوم آخرین حرف را خواهد زد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.