پک هاوس : تولید تامین و بسته بندی مواد شیمیایی

معرفی کامل اسید انیدرید

معرفی کامل اسید انیدرید

اسید انیدرید چیست ؟

 

اسید انیدرید ( در لفظ انگلیسی : anhydride acid ) مولکول هایی هستند که می توانند محلول های اسیدی را در آب تشکیل دهند. قبل از بیان مطالب بیشتر در مورد اسید انیدرید, ابتدا لازم است تا با دو مفهوم اصلی زیر آشنا شوید:

 

اسید : اسید یک گونه شیمیایی است که پروتون یا یون هیدروژن اهدا می کند و/یا الکترون می پذیرد. هر چه غلظت یون هیدروژن تولید شده توسط اسید بیشتر باشد، اسیدیته آن بیشتر و pH محلول کمتر می شود.

 

باز : بازها موادی هستند که در اثر تفکیک در محلول‌های آبی، یون هیدروکسید آزاد می‌کنند. این یون‌ها با یون‌های هیدروژن حاصل از تفکیک اسیدها واکنش می‌دهند که در اثر این واکنش اسید-باز، آب و نمک به تولید می‌رسند.

 

 

انیدرید چیست ؟

 

انیدرید ، هر ترکیب شیمیایی که در عمل یا اصولاً با حذف آب از ترکیب دیگر به دست می‌آید,‌میباشد .

 

نمونه هایی از انیدریدهای معدنی عبارتند از :

تری اکسید گوگرد ، SO 3 ، که از اسید سولفوریک به دست می آید ، و اکسید کلسیم، CaO، مشتق شده از هیدروکسید کلسیم.

 

تری اکسید گوگرد و سایر اکسیدهایی که در اثر حذف آب از اسید ایجاد می شوند نیز  اغلب انیدرید اسید نامیده می شوند ، در حالی که مانند اکسید کلسیم می باشند که توسط یک تولید پایه بر از دست دادن آب انیدرید اساسی تعیین شده است.

 

مهمترین انیدریدهای آلی , انیدرید استیک (CH 3 CO) 2 O است.

 

این انیدرید به صورت صنعتی به دو روش تهیه می شود:

 

  • با اکسیداسیون اتمسفر استالدئید در حضور استات فلز
  • و از اسید استیک با واکنش با استیلن یا کتن

 

سایر انیدریدهای آلی را می توان از اسیدهای کربوکسیلیک با واکنش با انیدرید استیک، کتن، متوکسی استیلن یا ایزوپروپنیل استات تهیه کرد. انیدریدها همچنین هنگامی تولید می شوند که آسیل هالیدها با انیدرید استیک یا با کربوکسیلیک اسید و پیریدین واکنش دهند .

 

از انیدریدهای آلی برای معرفی گروه آسیل (RCO) در سنتز آلی استفاده می شود. آنها با آب برای تولید اسیدهای کربوکسیلیک، با الکل ها یا فنل ها برای تولید استرها و با آمونیاک و آمین ها برای تولید آمید واکنش نشان می دهند.

 

انیدرید استیک در ساخت استات سلولز استفاده می شود که به طور گسترده ای به عنوان پایه ای برای نوار مغناطیسی و در ساخت الیاف نساجی استفاده می شود. همچنین با اسید سالیسیلیک گرم می شود تا ماده شیمیایی دارویی استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) تولید شود.

 

 

انیدرید اسید

یک ” انیدرید اسید ” را می توان به عنوان یک اکسید غیر فلزی تعریف کرد که هنگام واکنش با آب ، یک محلول اسیدی تشکیل می دهد.

 

در شیمی آلی ، این یک گروه عملکردی است که متشکل از ۲ گروه آسیل است که توسط یک اتم اکسیژن ترکیب می شوند.

 

غیر فلزاتی که قادر به واکنش با آب هستند فقط به عنوان انیدریدهای اسید نامیده می شوند و غیر فلزاتی که با آب واکنش نمی دهند اسیدهای آنیدرید نیستند.

 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که همه انیدریدهای اسیدی غیر فلزی هستند و همه غیر فلزات انیدرید اسید نیستند. به عنوان مثال ، مونوکسیدکربن یک انیدرید اسید نیست ، اگرچه یک اکسید کربن است زیرا با آب واکنش نمی دهد.

 

انیدریدهای اسید از اسیدهایی که آنها را ایجاد کرده اند نامگذاری شده اند. قسمت “اسیدی” نام با “انیدرید” جایگزین می شود. به عنوان مثال ، انیدرید اسید که از اسید استیک تشکیل می شود ، آنیدرید استیک است.

 

 

تهیه اسید انیدرید

 

همانطور که در زیر نشان داده شده است، انیدریدهای اسید معمولاً با استفاده از یک واکنش جایگزینی آسیل نوکلئوفیلیک یک کلرید اسید با یک اسید کربوکسیلیک یا یک آنیون کربوکسیلات ساخته می شوند.

 

 

اسید انیدرید

 

شیمی انیدریدها

 

انیدریدها نسبت به حمله هسته دوست بسیار واکنش نشان می دهند و تحت بسیاری از واکنش های مشابه کلریدهای اسیدی قرار می گیرند . اگرچه انیدریدها نسبت به کلریدهای اسید کندتر واکنش نشان می دهند، اما انیدریدها با آب برای تشکیل اسیدهای کربوکسیلیک، با الکل ها برای تشکیل استرها و با آمین ها برای تشکیل آمید واکنش می دهند.

 

انیدریدها را نیز می توان با احیای هیدرید به 1 o الکل کاهش داد. از آنجایی که بسیاری از انیدریدها از جفت شدن دو اسید کربوکسیلیک ساخته می‌شوند، واکنش‌هایی که از هر هیدرید استفاده می‌کنند، یک معادل از کربوکسیلیک اسید را به عنوان گروه ترک هدر می‌دهند.

 

در نتیجه، واکنش‌ها معمولاً فقط با انیدریدهای ارزان قیمت، مانند انیدرید استیک یا انیدرید بنزوئیک انجام می‌شوند. آنیدریدها این مزیت را دارند که کار کردن با آنها راحت تر از کلریدهای اسیدی است.

 

طرح انیدرید اسیدی که مشتقات مختلف کربوکسیلیک اسید را تشکیل می دهد

 

 

واکنش ژنریک با یک انیدرید

 

اسید انیدرید

 

 

 

مکانیسم ژنریک جایگزینی آسیل نوکلئوفیل با استفاده از انیدرید

 

واکنش‌های جایگزینی آسیل هسته دوست زیر همگی مشابه هستند و می‌توانند با یک مکانیسم عمومی نشان داده شوند. هسته دوست (آب، آمونیاک، آمین یا الکل) به یکی از کربن های کربونیل موجود در انیدرید اضافه می کند و یک آلکوکسید چهار وجهی را تشکیل می دهد.

 

اصلاح پیوند کربونیل C=O یک گروه ترک کربوکسیلات را حذف می کند. از آنجا که هسته دوست خنثی است، یک واسطه پروتونه تشکیل می شود. یک باز ماده میانی را پروتونه می کند تا محصول مشتق کربوکسیلیک اسید خنثی (اسید کربوکسیلیک، استر، آمید) را تشکیل دهد.

 

 

1) حمله هسته دوست

 

اسید انیدرید

 

 

2) پروتون زدایی

 

اسید انیدرید

 

 

3) ترک حذف گروه

 

اسید انیدرید

 

 

پیش بینی محصولات یک واکنش انیدرید

 

یک انیدرید و یک نوکلئوفیل خنثی برای تشکیل یک ترکیب آسیلی جدید از طریق جایگزینی آسیل نوکلئوفیل واکنش نشان می دهند. در طی این واکنش سه تغییر در پیوند ایجاد می شود. گروه ترک از انیدرید حذف می شود. هسته دوست خنثی یک هیدروژن را از دست می دهد. یک پیوند C-Nuc بین هسته دوست و کربن کربونیل الکتروفیل انیدرید تشکیل می شود.

 

اسید انیدرید

 

 

واکنش با انیدریدهای نامتقارن

 

انیدریدهای نامتقارن معمولاً در تشکیل استرها و آمیدها استفاده نمی شوند زیرا امکان تشکیل دو محصول متفاوت را دارند. این مورد زمانی که از انیدریدهای متقارن استفاده می شود صدق نمی کند.

 

اسید انیدرید

 

 

تبدیل انیدریدهای اسید به اسیدهای کربوکسیلیک: هیدرولیز

 

انیدریدها به سرعت با آب واکنش می دهند و دو ترکیب کربوکسیلیک اسید تشکیل می دهند. از آنجا که انیدریدها اغلب از اسیدهای کربوکسیلیک تهیه می شوند، این واکنش ارزش مصنوعی کمی دارد. با این حال، این واکنش به عنوان یادآوری برای جلوگیری از قرار گرفتن انیدریدها در برابر رطوبت عمل می کند زیرا آنها با اسیدهای کربوکسیلیک مربوطه آلوده می شوند.

 

 

واکنش عمومی

 

اسید انیدرید

 

 

مثال

 

اسید انیدرید

 

 

تبدیل انیدریدهای اسیدی به استرها: الکلیزیس

 

انیدریدها با الکل ها واکنش داده و استرها را به عنوان محصول اصلی و کربوکسیلات را به عنوان محصول جانبی تشکیل می دهند. واکنش معمولاً با یک باز مانند NaOH یا پیریدین انجام می شود تا اسیدهای تولید شده حذف شوند. توجه داشته باشید که یک گروه آسیل از انیدرید در استر گنجانده شده است و گروه آسیل دیگر یک کربوکسیلات تشکیل می دهد.

 

 

واکنش عمومی

 

اسید انیدرید

 

مثال

 

اسید انیدرید

 

 

تبدیل انیدریدهای اسید به آمید: آمینولیز

 

انیدریدهای اسیدی با آمونیاک، 1 o یا 2 o آمین واکنش داده و آمیدهای مربوطه را تشکیل می دهند. دو معادل مولی آمین مورد نیاز است. انجام این واکنش با یک باز برای خنثی کردن اسید تولید شده بسیار مهم است، در غیر این صورت واکنش دهنده آمین برای تشکیل یک ترکیب آمونیوم غیر هسته دوست پروتونه می شود. در طی واکنش، یک گروه آسیل از انیدرید بخشی از آمید می شود در حالی که گروه آسیل دیگر به کربوکسیلات تبدیل می شود.

 

اسید انیدرید

 

اسید انیدرید

 

نمونه کار شده

 

لطفا محصولات واکنش زیر را رسم کنید:

 

اسید انیدرید

 

 

راه حل

 

واکنش یک انیدرید و یک آمین از طریق جایگزینی آسیل نوکلئوفیلیک آمید را تشکیل می دهد. در طی این واکنش سه تغییر در پیوند رخ می دهد. گروه ترک از انیدرید حذف می شود. آمین یک هیدروژن را از دست می دهد. یک پیوند CN بین آمین و کربن کربونیل الکتروفیل تشکیل می شود.

 

اسید انیدرید

 

انیدریدهای اسیدی با الکل ها واکنش داده و استرها را تشکیل می دهند

 

در واکنش های انیدریدها از پیریدین به عنوان حلال استفاده می شود

 

اسید انیدرید

 

اسید انیدرید

 

مثال 

اسید انیدرید

 

 

سازوکار

 

1) حمله هسته دوست توسط الکل

 

اسید انیدرید

 

 

2) پروتون زدایی توسط پیریدین

 

اسید انیدرید

 

 

3) ترک حذف گروه

 

اسید انیدرید

 

 

4) پروتونه شدن کربوکسیلات

 

اسید انیدرید

 

انیدریدهای اسیدی با آمین ها واکنش داده و آمیدها را تشکیل می دهند

 

اسید انیدرید

 

مثال

 

اسید انیدرید

 

 

سازوکار

 

1) حمله هسته دوست توسط آمین

 

اسید انیدرید

 

 

2) پروتون زدایی توسط آمین

 

اسید انیدرید

 

 

3) ترک حذف گروه

 

اسید انیدرید

کاربرد اسید انیدرید

 

اسید انیدرید کاربردهای گسترده ای در شیمی آلی دارد. انیدریدهای اسیدی گونه‌های واکنش‌پذیری هستند که از اسیدهای کربوکسیلیک به دست می‌آیند و به‌عنوان عوامل آسیل‌کننده مفید در سنتز آلی استفاده می‌شوند.

 

  1. از آنها در ساخت بسیاری از موارد مانند داروها ، مواد شیمیایی صنعتی ، مواد منفجره و عطرها استفاده می شود.
  2. سنتز استرها توسط استیلاسیون الکل ها
  3. سنتز آسپرین (استیل سالیسیلیک اسید)
  4. سنتز هروئین توسط استیلاسیون مورفین

 

 

سوالات متداول

 

فرمول اسید انیدرید چیست؟

 

انیدرید اسید ترکیبی است که دارای دو گروه اسیل است که به یک اتم اکسیژن پیوند دارند. یک نوع متداول انیدرید اسید آلی یک انیدرید کربوکسیلیک است که در آن اسید اصلی یک اسید کربوکسیلیک است که فرمول انیدرید (RC(O))2O است.

 

 

نمونه هایی از انیدرید کدامند ؟

انیدرید، هر ترکیب شیمیایی که در عمل یا اصولاً با حذف آب از ترکیب دیگر به دست می‌آید. نمونه هایی از انیدریدهای معدنی عبارتند از تری اکسید گوگرد، SO3، که از اسید سولفوریک به دست می آید، و اکسید کلسیم، CaO، مشتق شده از هیدروکسید کلسیم.

 

 

Q1 – مکانیسم واکنش زیر را ترسیم کنید.

 

اسید انیدرید

 

 

Q2 – حاصل واکنش بین این دو مولکول را رسم کنید.

 

اسید انیدرید

پاسخ ها

 

 

 

 

S2

 

 

 

سایر مقالات پربازدید :

 

معرفی اسیدهای پرکاربرد و ۱۰ اسید رایج و کاربردی

مواد شیمیایی پرکاربرد را بشناسید !

از مونو اتانول آمین چه میدانید ؟

اتیلن گلیکول مونو استئارات چیست؟

اسید اگزالیک و معرفی این ماده

اسید فرمیک زنبورداری

حلال ویژه یا وایت اسپریت چیست ؟

سولفوریک اسید اولئوم چیست ؟

تیتان آناتاز ( آناتاس ) و معرفی این ماده

اسید فسفریک در نوشابه و خطرات آن

نقش اسید فسفریک در پسته

با فواید و خواص اسید سیتریک برای پوست بیشتر آشنا شوید

اسید نیتریک و طلا

از پیل سوختی متانولی چه میدانید ؟

خطرات اسید سولفوریک

تولید استون و ۳ روش اصلی ساخت این ماده

معرفی کامل اسید سولفوریک

استون و همه اطلاعات از این ماده

اسید نیتریک / کاربردها , روش ساخت و خطرات

اسید فسفریک و همه چیز در مورد این ماده شیمیایی

اسید استیک و همه اطلاعات از این ماده

مواد شیمیایی و همه چیز در مورد آن

اسید سیتریک و همه اطلاعات از این ماده شیمیایی

تیلوز و همه موارد در مورد این ماده ی شیمیایی

نرمال بوتانول و همه چیز درمورد این ماده شیمیایی

مشخصات و کاربردهای تولوئن

متیلال ( دی متوکسی متان – DMM ) یا استون ایرانی چیست ؟

مونومر استایرن چیست؟ کاربردها, ایمنی , مراحل تولید و فواید

 

 

منابع:

https://chem.libretexts.org

https://www.britannica.com

shimiro

 

 

https://bit.ly/3ELrth4 https://b2n.ir/y76804 https://cutt.ly/1YF38EJ
yun.ir/e3ut9c shorturl.at/hlzUX https://tinyurl.com/mr2zt8b2
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.